Sinustako vaikuttajamarkkinoinnin osaaja? Kurssiaineisto kutsuu

Ei kommentteja

Saimme aiemmin syksyllä 2022 Kilpailu- ja kuluttajavirastolta (KKV) toimeksiannon suunnitella ja toteuttaa ymmärrettävä ja käyttäjälähtöinen kurssiaineisto vaikuttajamarkkinointia koskevasta kuluttaja-asiamiehen linjauksesta KKV:n hyödynnettäväksi. Voit tutustua projektimme aikaisempaan vaiheeseen blogikirjoituksessa täällä. Toimeksiantoa valitessamme emme tajunneetkaan, kuinka ajankohtaisen ja kiinnostavan aiheen parissa saamme työskennellä. Tai ainakin me törmäsimme syksyn mittaan useampaan vaikuttajamarkkinoinnin ongelmista kertovaan uutiseen. Nyt tuo aineisto on tehty ja syksyn uutisoinnin perusteella uskomme, että se tulee tarpeeseen.

Saamamme toimeksianto oli hyvä kokonaisuus ja me opiskelijat saimme selkeän tavoitteen, johon pyrkiä. Hyvä alkutilanne antoi tilaa ideoinnille. Aikaa ei mennyt ylimääräiseen pähkäilyyn siitä, mitä meiltä odotetaan. Ensin tutkimme ja loimme erilaisia prototyyppejä, joiden tarkoituksena oli jatkokehittää ideamme kurssiympäristöön toimiviksi. Tarkoituksena oli luoda prototyyppejä kurssikokonaisuuteen, joka olisi mielenkiintoinen, informatiivinen ja suhteellisen nopea suorittaa. Haastattelimme yrittäjiä, vaikuttajamarkkinoinnin tekijöitä ja teimme tiivistä yhteistyötä toimeksiantajan kanssa. Tekemämme kurssimateriaali rakentuu erilaisista tehtävistä, jotka liittyvät kuluttaja-asiamiehen antamaan linjaukseen vaikuttajamarkkinoinnista sosiaalisessa mediassa.

Oli ilo päästä tekemään kurssiaineisto oikeaan kurssiympäristöön. Koko ryhmämme sai tunnukset KKV-kampuksen kurssiympäristöön. Pääsimme rakentamaan ja testaamaan kehitysideoitamme erilaisilla H5P-työkaluilla, joilla Kampuksessa olevat verkkokurssit on toteutettu. Saimme siis tehdä oikeaan työelämään kuuluvan harjoitustyön. Emme harjoitelleet harjoittelun vuoksi. Oli myös hienoa päästä mukaan tekemään kehitystyötä, jossa toimeksiantaja on ollut koko ajan kiinnostunut siitä, mitä me opiskelijat ideoimme, suunnittelemme ja toteutamme. Saimme koko ajan tukea ja neuvoja, emme jääneet yksin.

Kurssimateriaali koostuu erilaisista tehtävistä, jotka on mahdollista tehdä jouhevasti. Tehtävässä voi olla väittämiä, joista tulee valita oikeat vaihtoehdot. Tehtävätyyppinä on myös erilaisia kysymyksiä tai kuvia, ja kurssilaisen tulee valita oikeat vastausvaihtoehdot. Kurssin suoritettua kurssilainen tietää, kuinka kaupallisesta yhteistyöstä pitää kuluttajansuojalain mukaan kertoa oikein. Toiveissamme on, että tekemämme materiaalia hyödynnetään KKV-kampuksessa oikean kurssin osana kevään aikana. Ennen mahdollista julkaisua KKV:n väki käy tekemämme aineiston läpi ja tekee tarpeelliset muokkaukset. Kurssi olisi tarkoitus julkaista tammikuun lopulla KKV Kampuksella.

Olemme syksyn aikana oppineet paljon oikeusmuotoilusta ja palvelumuotoilusta ja niiden tuomisesta käytäntöön. Tämän lisäksi olemme saaneet uudenlaisen näkökulman siihen, mitä kaikkea KKV:ssä tehdään. Kiitos hyvästä yhteistyöstä KKV:n väelle!

Team Palmujen alla
Ilona, Jenni, Krista, Tanja ja Tiina