Toimivat markkinat ja valmentava ote ovat vuorovaikutusta ja jatkuvaa oppimista

Ei kommentteja

Jatkuva oppiminen ja osaamisen ylläpito on välttämätöntä muuttuvilla markkinoilla. Osaava työvoima tukee kestävää kasvua, innovaatioita, kilpailukykyä ja sitä kautta hyvinvointia. Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) tukee jatkuvan oppimisen toimenpiteitä tarjoamalla valmennusta KKV Kampuksen kurssien avulla.

Valmentavalla otteella tavoitellaan elinkeinonharjoittajan oma-aloitteisen myyjänvastuun noudattamisen lisäämistä. Yleisesti ajatellaan, että valvonnan tavoitteena on säädösten vastaisesti tapahtuneiden kuluttajakaupan menettelyihin puuttuminen ja niiden korjaaminen valvontaratkaisujen avulla. Myös KKV:n valvonnassa on käytössä vuorovaikutteinen, valmentava ote, joka perustuu tavoitteelliseen, kannustavaan ja vahvuuksia tukevaan lähestymistapaan. Valmentavan otteen tavoitteena on aktivointi itsenäiseen tekemiseen ja käyttäytymisen muutokseen pehmeämmin keinoin.

KKV Kampuksen Valmentamossa elinkeinonharjoittaja voi hankkia osaamista myyjänvastuun noudattamiseen

Aito halu auttaa yritystä onnistumaan on KKV Kampuksen valmennuksen lähtökohta. Haluamme palvella oppijaa ja yhteiskuntaa edistämällä kuluttajakaupassa tarvittavaa kuluttajansuojan osaamista.
Valmentamisen erottaa ohjaamisesta ja neuvonnasta se, että valmennuksessa vastuuta, tietoa ja taitoja kehitetään erilaisten kurssien ja niiden harjoitusten ja käytännön tekemisen avulla. Valmennus on jatkuvan oppimisen keskeinen työväline niin työpaikoilla kuin osaamisen hankkimisessa oppilaitosten ulkopuolella laajemminkin.

Perinteisessä opetuksessa usein korostetaan sitä, että ohjaaja tai opettaja asettaa opetuksen tavoitteet. Valmennuksessa lähtökohta on päinvastainen: yksilö tai tiimi oivaltaa oman potentiaalinsa, motivoituu ja löytää keinot kulkea eteenpäin kohti haluttua tavoitetilaa. Valmennus kehittää ja muuttaa ajattelua, ja KKV Kampuksen Valmentamon kurssit on rakennettu tukemaan oivaltamista ja tiedon soveltamista. Valmentamisen ajatus perustuu siihen, että pyrimme nostamaan esiin ja esittämään oikeita kysymyksiä kuin tarjoamaan valmiita vastauksia.

Lisäksi keräämme käyttäjiltä palautteen ja haluamme oppia vastavuoroisesti kurssien käyttäjiltä uutta sekä kuunnella kehittämistoiveita.

KKV Kampuksen Valmentamo työn alla

Oppimisen palveluissa suhtaudumme intohimoisesti palvelun oppijalähtöiseen kehittämiseen ja olemme aidosti innostuneita kuluttajakaupan ammattilaisten valmentamisesta. Siksi kehitämme yhdessä käyttäjien ja kouluttajien kanssa Valmentamon materiaaleja. Uskomme, että toimivat markkinat ovat kaikkien etu, rakennamme KKV Kampuksen kurssit asiantuntemuksen varaan ja profiloidumme valmentamaan elinkeinonharjoittajia, jotka pitävät asiakaslähtöisyyden ja kuluttajansuojan noudattamista yrityksen menestyksen kulmakivinä.