Mielen polkujen ja valinta-arkkitehtuurin tunteminen auttaa välttämään sudenkuoppia  

Ei kommentteja

KKV Kampuksella on julkaistu uusi kurssi Valintatilanteet ja -ympäristöt haltuun kuluttajan päätöksenteosta ja valintoihin vaikuttavista seikoista. Kurssilla paneudutaan erityisesti kuluttajan rajoitettuun rationaalisuuteen ja siihen, miten markkinoinnissa hyödynnetään ihmisen inhimillisiä tapoja ja ajattelun vinoumia. Tästä seuraa, että kuluttaja ei aina tee oman taloutensa, hyvinvointinsa tai ympäristön kannalta parasta mahdollista kulutuspäätöstä.

Kognitiiviset vinoumat ovat ihmismielen taipumuksia tehdä päätöksiä tietyllä tavalla, vaikka päätös ei välttämättä olisi järkevin tai rationaalisin. Nämä vinoumat ovat osa meidän ajatteluprosessiamme ja niitä hyödynnetään usein valinta-arkkitehtuurissa esimerkiksi verkkokaupoissa ja sovelluksissa, mutta myös perinteisissä kivijalkakaupoissa.

Valinta-arkkitehtuuri tarkoittaa sitä, miten vaihtoehtoja esitetään ja miten ne on järjestetty. Jos esimerkiksi verkkokaupassa ensimmäisenä vaihtoehtona on kallein tuote, voi se saada kuluttajan näkemään muut vaihtoehdot edullisina ja sen myötä houkuttelevina, vaikka kuluttajan alkuperäinen ajatus kohtuullisesta hinnasta olisi ollut vielä näidenkin vaihtoehtojen hintoja matalampi. Tätä kognitiivista vinoumaa kutsutaan ankkurivaikutukseksi: kuluttaja ankkuroituu ensiksi saamaansa tietoon.

Toinen esimerkki kognitiivisesta vinoumasta on status quo -vinouma, joka tarkoittaa sitä, että meillä on taipumus tyytyä nykytilanteeseen, vaikka se ei olisi paras mahdollinen vaihtoehto. Jos meillä esimerkiksi on sopimus jonkin palvelun kanssa, meillä on taipumus jatkaa sen käyttöä, vaikka se ei olisi enää tarpeellinen tai kilpailuttamalla olisi mahdollista löytää edullisempi vaihtoehto.

Valintatilanteet ja -ympäristöt haltuun -kurssin avulla voi oppia tunnistamaan myös muita inhimillisiä ajatuspolkuja ja ymmärtää, miten ne vaikuttavat päätöksentekoomme. Tiedostamalla päätöksentekoomme vaikuttavat asiat voimme tehdä parempia kulutuspäätöksiä ja välttyä turhien tuotteiden tai palveluiden ostamiselta. On myös tärkeää olla tietoinen siitä, miten markkinoijat toimivat ohjatessaan kulutuskäyttäytymistä. Kuluttajan kannalta on tärkeää, että valinta-arkkitehtuuria kehitetään läpinäkyvästi ja yksilön tai yhteisön etu silmällä pitäen.

Kurssi on tarkoitettu sinulle, joka opetat kuluttajateemaisia aiheita ja haluat päivittää tietoasi kuluttajuuden muutoksissa. Kurssi syventää Ostajan askeleet -kurssin ”Olen kuluttaja” -askeleen sisältöä ja tukee Opettajan askelmerkit kuluttajansuojan opetukseen -kurssin opiskelua. Kurssi on tarkoitettu perustiedoksi opetus-, ohjaus- sekä neuvontatyössä toimiville. Sisältö soveltuu myös kuluttajakäyttäytymisestä kiinnostuneille kuluttajille.