Tekijä: Vieraskynä

Uudet selkokieliset videot avuksi vuokrasopimuksen ehtojen ymmärtämiseen

Kansainvälistyvässä maailmassa törmää yhä useammin siihen, että vuokralaisen äidinkieli on jokin muu kuin suomen kieli ja vuokralaiselle maamme kulttuurikin voi olla uusi. Vuokrasopimusta tehtäessä on aina syytä varmistua siitä, että molemmat osapuolet ymmärtävät vuokrasopimuksen sisällön. Tämä on entistä tärkeämpää varmistaa silloin, kun suomen kieli ja kulttuuri on toiselle vieras. 

Avoin rahapuhe osaksi arkea

Raskausaika ja perhekoon kasvaminen merkitsevät uutta vaihetta koko perheelle. Tulokas muuttaa elämänrytmiä ja perhedynamiikkaa ja vaikuttaa merkittävällä tavalla myös perheen talouteen. Etenkin jos kyseessä on perheen ensimmäinen lapsi, pohdittavaa ja punnittavaa on paljon eikä kaikkea välttämättä tule heti ajatelleeksikaan. Jos kodin talouden seuranta ei ole aiemmin ollut rutiinia, siihen kannattaa perehtyä viimeistään pienokaista odotellessa. 

Tutkittua tietoa kuluttajuuden opetukseen

Säästäväisyys- ja kuluttajakasvatus on ollut osa kotitalousopetusta vuosikymmenten ajan. Kuluttaja- ja talousosaaminen on edelleen yksi keskeinen kotitalousopetuksen sisältöalue perusopetuksen opetussuunnitelmassa ruokaosaamisen ja ruokakulttuurin sekä asumisen ja yhdessä elämisen rinnalla. Opetuksen tavoitteena on, että nuoret oppisivat rahankäytön suunnittelua sekä vastuullista kulutusta.

Kohti kestävämpiä vaateharkintoja

Tekstiilien ympäristövaikutusten vähentämiseksi kuluttajan vaikuttavin keino on pitää omistamansa tekstiilit mahdollisimman pitkään käytössä. Tämä tarkoittaa erityisesti harkintaa uuden hankintavaiheessa, olemassa olevien vaatteiden ja tekstiilien huoltamista ja korjaamista pitkäikäisyyden lisäämiseksi, sekä lopulta tekstiilien saattamista uudelleenkäyttöön tai materiaalikierrätykseen.