Tekijä: Vieraskynä

Kipparipurkkaa,Batman-limsaa ja filmitähtiä – mainosten historiasta nykypäivän medialukutaitoa

Mainosten tutkiminen ja tulkinta on perinteisesti ollut kuluttaja- ja mediakasvatuksen peruskauraa, joka ei ole nykypäivänäkään menettänyt merkitystään. Päinvastoin – nykyisessä mediamaisemassa kriittinen medialukutaito korostuu, sillä mainonnan ja mainonnan keinojen tunnistaminen voi olla vaikeaa. Joskus paluu perusasioihin onkin paikallaan.  

Digitaalista talousopetusta

Koko ajan muuttuva toimintaympäristö ja muutokset ihmisten elinolosuhteissa tulee ottaa huomioon talousopetuksessa. Kansainvälisessä tutkimuksessa ja keskustelussa on ollut esillä yksi toimintaympäristötekijä ylitse muiden – digitalisaatio. Digitalisaatio on muuttanut monien hyödykkeiden jakelua ja saavutettavuutta, mikä puolestaan on vaikuttanut ihmisten käytäntöihin ja toimintatapoihin niiden hankinnassa.

Uudet selkokieliset videot avuksi vuokrasopimuksen ehtojen ymmärtämiseen

Kansainvälistyvässä maailmassa törmää yhä useammin siihen, että vuokralaisen äidinkieli on jokin muu kuin suomen kieli ja vuokralaiselle maamme kulttuurikin voi olla uusi. Vuokrasopimusta tehtäessä on aina syytä varmistua siitä, että molemmat osapuolet ymmärtävät vuokrasopimuksen sisällön. Tämä on entistä tärkeämpää varmistaa silloin, kun suomen kieli ja kulttuuri on toiselle vieras.