Tekijä: Taina

Kuluttajan mediataidot tärkeitä lapsille – mediataitoviikolla on hyvä hetki opettaa niitä 

Sovelluksissa, peleissä ja viestintäkanavissa kaupallisuus on läsnä jatkuvasti. Mediassa ja medialla voi ostaa monella eri tavalla, vastineena sisällölle voi olla käyttäjän raha tai data.  Kaupallinen vaikuttaminen alkaa, kun median käyttäjä saa informaatiota häntä kiinnostavasta tuotteesta tai palvelusta. Tieto leviää ystävien kautta tai seuraamalla some-vaikuttajan postauksia. Mainostaja tietää, mistä käyttäjä on kiinnostunut ja miten hänet tavoittaa. 

Lue lisää

Kuluttajakaupassa kohtaavat myyjän ja kuluttajan osaaminen 

Millaiseen toimintaympäristöön valmennamme kuluttajakaupan ammattilaisia? Mitä taitoja kuluttajat tarvitsevat? Tulevaisuudenkuvia on monenlaisia. Vaikuttaa sitä, että jatkossa verkkokauppa ja kivijalkakauppa säilyvät rinnakkain, mutta uudistuneena. Kuluttajakauppaa on silloin mahdollista tehdä kahdella tavalla eli reaalimaailmassa ja digitaalisessa maailmassa. Tekoälyn rooli korostuu, sillä sen avulla kuluttajat pystyvät tekemään entistä parempia kulutuspäätöksiä – mikäli sitä hyödynnetään eettisesti. 

Sopimustenhallinta taloudenpidon selkäranka

Suuri osa kulutuksestamme on digitaalista. Käytämme älylaitteita ja digitaalisia palveluita ja niiden yhdistelmiä asioidessamme verkossa. Kaikissa digitaalisissa palveluissa verkkoon kytkettyjen esineiden taustalla on joukko sopimuksia. Palvelut ja niihin liittyvät sopimukset syntyvät, niitä hallinnoidaan pääasiassa verkossa.

Aktiivista oppimista kuluttajansuojasta

  Kuluttamiseen ja kuluttajansuojaan liittyviä asioita opetetaan kaikilla luokka-asteilla perusopetuksesta korkeakoulutukseen. Kulutusteemat esiintyvät eri oppiaineissa, laaja-alaisen oppimisen kokonaisuuksissa ja koulutuskokonaisuuksissa. Kuluttajansuojan opetuksessa tärkeätä on muun muassa aktivoida oppijoita toimimaan aktiivisina kuluttajina ja rakentamaan tiedollisesti oikeita oikeuksiin ja vastuisiin liittyviä perusmielikuvia. Aktiiviset oppimismenetelmät voivat parantaa opiskelijoiden kykyä soveltaa opittua omaan arkeen.  Aktivoivien menetelmien käytön tukeminen ja

Lue lisää