Tekijä: Valpuri

Kesäkuulumisia Kulmasta! 

Kesän kynnyksellä on jälleen hyvä kääntää katsetta hieman taaksepäin ja pohtia tämän vuoden onnistumisia ja yhteisiä kohtaamisia, joita olemme sidosryhmiemme kanssa saaneet kokea.  KKV:n oppimisen palvelut luottavat yhdessä tekemisen ja yhteiskehittämisen työmenetelmiin ja ihmislähtöiseen ajatteluun sen taustalla. Miltä Kulman työpöytä on näyttänyt kuluneen vuoden aikana? 

Hei kuluttaja – hyvää kansainvälistä kuluttajan oikeuksien päivää! 

Kuluttajan oikeudet käsitteenä otettiin käyttöön jo liki 60 vuotta sitten. Elettiin 1960-lukua, hippikulttuuri alkoi kukoistaa maailmalla, Neil Armstrong astui Kuuhun ja naisten työssäkäynti yleistyi Suomessa. Sotien jälkeisessä Suomessa ostokuluttaminen alkoi hiljalleen vilkastua. Yhdysvalloista tulleet vaikutteet muodin, kodinkoneiden ja viihteen saralla rantautuivat television välityksellä myös Suomeen. 

Lapset median käyttäjinä ja tuottajina 

Elämme digiaikaa, jossa yhä nuoremmat lapset käyttävät mediaa osana jokapäiväistä arkea. Eikä ihme, että näin on. Kodeissa digilaitteita ja erilaisia sovelluksia käytetään luontevasti perhearjen pyörittämiseen ja sama suunta on näkyvissä valtakunnallisissa varhaiskasvatuksen opetussuunnitelmissa. Digiloikasta on puhuttu koulumaailmassa jo useita vuosia. Tavoite ja trendi on hyvä, kunhan mediaa ja sen käyttöä käsitellään ja sen käyttöä opiskellaan

Lue lisää

Ostajan askeleet mukaan opetukseen kevätlukukaudella 2023 – hyödynnä KKV Kampusta opetuksessa! 

Ostajan askeleet perus- ja jatkokurssi on suunniteltu kuluttajansuojan opetukseen. Ostopolku kokoaa vaiheittain kaikki yrityksen ja asiakkaan väliseen kuluttajansuojaan liittyvät velvoitteet tuotteiden ja palveluiden koko elinkaaren ajalta.    Ostajan askelissa ostaminen on jaettu viiteen askeleeseen, joissa kaupantekoa käsitellään vaihe kerrallaan erilaisten tehtävien ja harjoitusten avulla. Askeleet voi jakaa esimerkiksi kevätlukukauden ajaksi käymällä kuukausittain yhden askeleen kerrallaan.   Alla sisältöesimerkkejä

Lue lisää