Tekijä: Valpuri

Lapset älylaitteiden äärellä – mitä kuluttajataitoja tarvitaan?

Arkena lasten ja nuorten älylaitteiden käyttöä rytmittävät päiväkodin ja koulun tuoma arki ja aikataulut. Koululaisten kesälomat ovat käynnissä ja moni asia on vapaampaa kuin arkena; oppitunneilla vietetty tai läksyjen tekoon käytetty aika on lomalla mahdollista viettää viihdelaitteiden ja älylaitteiden parissa, myös kulutus- ja rahankäyttötilanteita tulee eteen ehkä arkipäivää enemmän. Kaupassa käydään vapaammin ja verkosta tilataan

Lue lisää

Myyjänvastuupolku sopii yrittäjyyskasvatukseen ja kuluttajasuojan sisältävän ammattitaidon oppimiseen

Myyjänvastuu on sitä, että kuluttajakauppaa tekevä yritys toimii kuluttajansuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti. Kuluttajakaupassa myyjänvastuun toteuttaminen on maineen- ja riskienhallintaa. Kuluttajat suosivat luotettavaa kauppakumppania eli yritystä, joka toimii lain edellyttämällä tavalla ja siksi markkinoilla pärjäävät yritykset, jotka hahmottavat roolinsa ja suunnittelevat toimintansa alusta alkaen myyjän vastuun tuntien.