Tekijä: Valpuri

EKK:n aineiston avulla opit ja opetat digiajan kuluttajansuojaa englanniksi – tutustu!

Kollegamme Euroopan kuluttajakeskuksesta ovat julkaisseet kiinnostavaa oppimateriaalia lapsille ja nuorille englannin kielen tunneille. Euroopan kuluttajakeskusten verkostoon (ECC-Net) kuuluu 29 toimipistettä kaikissa EU-maissa, Islannissa ja Norjassa. Kuluttajakasvatusmateriaalin ECC-verkostolle on suunnitellut ja tuottaneet Ruotsin, Itävallan, Kyproksen, Kreikan, Luxemburgin, Slovakian ja Portugalin Euroopan kuluttajakeskukset. Hanke käynnistyi 2021 ja materiaali valmistui kesällä 2022. Alla ote EKK:n tiedotteesta aiheeseen liittyen

Lue lisää

Kuluttajakaupan toimintaympäristön muutos haastaa kuluttajan ja myyjän osaamista

Kulman kirjoituksissa on vuoden aikana lähestytty myyjänvastuun merkitystä kuluttajakaupassa muun muassa osaamisen edistämisen, ja muiden  näkökulmien kautta. Kysyimme syksyllä 2021 blogissa ”Millaiset valmiudet yritykselläsi on myyjänvastuuseen?” Myynti ja asiakaslähtöisyys ovat paljon muutakin kuin vain tietoa siitä, miten asiakkaan ostokäyttäytymiseen voidaan vaikuttaa ja myyntiä lisätä. Kuluttaja on asiakassuhteessa koko tuotteen tai palvelun elinkaaren ajan. Tyytyväinen asiakas

Lue lisää

Kuluttajataitojen edistämistä yhdessä

Kulmassa on kuluneen lukuvuoden aikana lähestytty kuluttajuutta monesta eri näkökulmasta blogin vieraskynissä. Meillä on ilo tehdä erilaisten sidosryhmiemme kanssa yhteistyötä, ja innolla edistämme kuluttajaosaamisen alueita yhdessä.  Olemme koonneet tähän kirjoitukseen muutamia tämän vuoden vieraskyniä kuluttajuuden ja kuluttajaosaamisen eri teemoista: ”Tutkittua tietoa kuluttajuuden opetukseen” toi esiin kotitalousopettaja ja tutkijatohtori (HY) Sanna Sekin johdolla kyselyaineiston tuloksia kuluttajakasvatuksesta.

Lue lisää