Kategoria: Ajankohtaista

Nuorten kestävään talousosaamiseen tarvitaan laajempaa näkökulmaa

Nuoret lähtevät opettelemaan talousosaamisen taitoja erilaisista lähtökohdista. Esimerkiksi kohorttitutkimus vuonna 1997 syntyneistä (Hiilamo, Keski-Säntti, Pirkola, Lallukka & Kääriälä 2023) osoittaa, että lapsuuden psykiatrisilla diagnooseilla ja käytöshäiriöillä on vahva korrelaatio nuorten maksuhäiriömerkintöihin. Näillä nuorilla maksuhäiriömerkinnät ovat moninkertaiset verrattuna muihin tutkimuksen nuoriin. Tähän liittyy vahvasti myös perheen sosioekonominen asema. Hyväosaisilla perheillä on mahdollisuus hankkia lapsilleen häiriöihin parempaa ja

Lue lisää

Kouluttajan vinkit asiakaspalveluosaamiseen: palvelumuotoilu, vuorovaikutustaidot ja kuluttajansuoja

Kirjoittaja on Keudan vastuuopettaja Michael Schafranek, jolta pyysimme ajatuksia siitä, mitä osaamista tulevaisuuden asiakaspalveluosaajilta odotetaan – mitä osaamista asiakaspalveluun liittyen koulutuskentällä siis tulisi opettaa? Kirjoitus liittyy myös KKV:n tuottamiin asiakaspaluun liittyvään ohjeistuksiin verkkosivuilla sekä erityisesti pienyrittäjille ja yrittäjiksi aikoville tuotettuun kurssimateriaaliin KKV Kampuksella.

Lapset median käyttäjinä ja tuottajina 

Elämme digiaikaa, jossa yhä nuoremmat lapset käyttävät mediaa osana jokapäiväistä arkea. Eikä ihme, että näin on. Kodeissa digilaitteita ja erilaisia sovelluksia käytetään luontevasti perhearjen pyörittämiseen ja sama suunta on näkyvissä valtakunnallisissa varhaiskasvatuksen opetussuunnitelmissa. Digiloikasta on puhuttu koulumaailmassa jo useita vuosia. Tavoite ja trendi on hyvä, kunhan mediaa ja sen käyttöä käsitellään ja sen käyttöä opiskellaan

Lue lisää