Kategoria: Ajankohtaista

Digitaalisessa ympäristössä rahan käyttäminen toi uusia taitotarpeita – pysyykö talouskasvatus mukana?

Tällä viikolla vietetään Global Money Week -teemaviikkoa, jonka tavoitteena on nostaa esille nuorten talousosaamisen tärkeyttä sekä tehdä näkyväksi sitä työtä, jota useat tahot tekevät nuorten talousosaamisen edistämiseksi. Asia on nähty laajalti tärkeäksi koko yhteiskunnassa. Suomen Pankki julkisti tammikuun lopussa ehdotuksen talousosaamisen strategiaksi. Tavoitteena on, että suomalaiset ovat maailman parhaita talousosaajia vuonna 2030. Talousosaaminen kuuluu välttämättömiin kansalaistaitoihin.

Nuoret kuluttajan maailmassa – Mainonta on läsnä kaikkialla

Mediataitoviikolla nuorten mediankäyttö, sosiaalinen media, mainonta ja muut medialukutaidon osa-alueet puhututtavat. Nuorten elämässä media on useilla läsnä päivittäin ja oikein käytettynä teknologia on mahdollistaja, jonka avulla syntyy arjen taitoja, jollaisista aiemmilla vuosikymmenillä syntyneet voivat vain haaveilla. Toisaalta media ja sen tuomat mahdollisuudet haastavat käyttäjäänsä uudenlaisella osaamisella.

Ostopolkumalli ja myyjänvastuupolkumalli kuluttajansuojan havainnollistajina

Sivuiltamme löytyy kaksi kuluttaja-asioiden oppimista jäsentävää mallia: ostopolkumalli ja myyjänvastuupolkumalli. Ostopolkumalli palvelee erityisesti arjenhallintaan ja kuluttamiseen liittyvien taitojen oppimista eli kuluttaja- ja talouskasvatusta. Myyjänvastuupolkumalli sopii erityisesti yrittäjyyskasvatukseen ja kuluttajasuojan sisältävän ammattitaidon oppimiseen. Molemmissa malleissa kaupanteko on jaettu pienempiin oppimisosioihin, joissa kaupantekoa käsitellään askel kerrallaan. Askel kerrallaan eteneminen auttaa oppimaan kaupanteon eri vaiheet ja siihen liittyvät

Lue lisää

#Palveluhävikki – mitä se on ja milloin sitä tulee?

Aloititko joulun aikana palvelun, jota et enää hyödynnä? Tai huomaatko harrastavasi salikortin maksamista salilla käynnin sijaan? Käyttämättömistä palveluista maksaminen ei ole mitenkään harvinaista nykypäivänä, sillä maksullisten palveluiden ostaminen on äärettömän helppoa. On kyse palveluhävikistä, kun kuluttaja maksaa palvelusta käyttömaksua kuukausittain vaikkei käyttäisi sitä aktiivisesti.

Kuluttamisen ja itsehillinnän pohdintaa

Kaikilla meillä lienee koronaan liittyvän elämänmuutoksen, sosiaalisen elämän ja kulutuksen kriisi. Katsomme parhaillaan silmiin totuutta, yhteisön takia meidän on hillittävä omia tarpeitamme. On luovuttava, tehtävä erilaisia uhrauksia, jotta yhteisömme selviää. Aiemmin kulutukseen vaikuttava ahdistus oli ainoastaan ilmastoahdistusta:että maailma ei kestä ylikulutustamme ja elämäntapaamme, ja maapallolla ei voi enää elää tulevaisuudessa.  COVID19 muistuttaa ihmisen kuolevaisuudesta, jonka

Lue lisää