Kategoria: Kulman tärppi

Kulman tärppi viikolle 14 – Orientoidutaan oikeuksiin

Aurinkoista huhtikuun alkua! Tällä viikolla alkava Käytän, kulutan ja reagoin -askel keskittyy ostamisen jälkeisiin tilanteisiin. Oppilaat saavat tietoa siitä, kuinka toimia virhe- ja viivästystilanteissa, ja mitä tehdä, kun tuote tai palvelu ei vastaa sovittua tai saa virheellisen laskun. Oppilaita rohkaistaan ottamaan selvää omista oikeuksistaan sekä hakemaan apua riitatilanteisiin lisäämällä tietoutta kuluttajaoikeuksista ja -vastuista. Tämän viikon

Lue lisää

Huhtikuun Kulman tärpissä – Käytän, kulutan ja reagoin

Aurinkoista pian alkavaa huhtikuuta! Huhtikuussa siirrytään ostopolun seuraavalle askeleelle: Käytän, kulutan ja reagoin. Tällä askellella käsitellään aiheita, jotka tulevat esiin, kun tuote tai palvelu on ostettu ja se on ollut käytössä jo jonkin aikaa. Tuotteen tai palvelun käyttö paljastaa esimerkiksi sen, jos kaikki ei ole mennytkään niin kuin sovittiin. Tällä ostopolun askelella nousee esille siis

Lue lisää

Kulman tärppi viikolle 12 – Ostosten maksaminen

Maaliskuussa alkaneen ostopolun askeleen Teen kauppoja harjoitukset inspiroivat oppilaita kehittämään valmiuksia kauppojen tekemiseen sekä motivoivat havainnoimaan esimerkiksi rahankäyttöä, maksutilanteita sekä tekemään taloudenhallinnan kannalta kestäviä valintoja. Lisäksi oppilaita pyritään perehdyttämään kaupankäynnin sopimusten sitovuuteen. Opetuksessa autetaan nuoria hahmottamaan heidän oikeutensa kaupankäynnissä sekä toimimaan vastuiden velvoittamalla tavalla.