Kategoria: Myyjänvastuupolku

Opiskelija tutkii – Asiakasymmärryksen kautta kohti ratkaisua

KKV:n Oppimisen palvelut tekivät syyslukukauden aikana yhteiskehittämistä Laurean oikeusmuotoilun opiskelijoiden kanssa. Ratkaisuja ajankohtaisiin haasteisiin ja ongelmiin haettiin monipuolisilla muotoilun menetelmillä. Projektit ovat valmistuneet ja nyt ryhmät kertovat työn etenemisestä täällä Kulmassa. Tämä kirjoitus on jatkoa aikaisempaan blogipostaukseen. Kirjoitin aiemmin syksyllä Laurean oikeusmuotoilun opintoihin liittyvästä projektista verkkokauppiaiden tiedonantovelvollisuudesta. Nyt projekti on saatu onnistuneesti päätökseen ja on

Lue lisää

Myyjän askeleet 19 & 20

Myyjän askeleissa olemme syyslukukauden aikana jakaneet ajankohtaisia oppimistehtäviä ja opetusvinkkejä myyjänvastuun opettamiseen liittyen ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen. Lisäksi tehtävät soveltuvat myös itseopiskeluun. Myyjän askel nro 19: Onnistuminen punnitaan Seuraavissa harjoituksissa oppilaat pohtivat ostopolun loppuvaihetta ja ostopolkua kokonaisuutena. Tarkastele myyjänvastuun toteutumista kokonaisuutena. Seuraavassa avainsanoja myyjänvastuupolulta: markkinoinnin mielikuva annetut lupaukset tuotteen virheettömyys vs. virheen mahdollinen hyvitys sopimuksen

Lue lisää