Kategoria: Myyjänvastuupolku

Myyjän askeleet 19 & 20

Myyjän askeleissa olemme syyslukukauden aikana jakaneet ajankohtaisia oppimistehtäviä ja opetusvinkkejä myyjänvastuun opettamiseen liittyen ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen. Lisäksi tehtävät soveltuvat myös itseopiskeluun. Myyjän askel nro 19: Onnistuminen punnitaan Seuraavissa harjoituksissa oppilaat pohtivat ostopolun loppuvaihetta ja ostopolkua kokonaisuutena. Tarkastele myyjänvastuun toteutumista kokonaisuutena. Seuraavassa avainsanoja myyjänvastuupolulta: markkinoinnin mielikuva annetut lupaukset tuotteen virheettömyys vs. virheen mahdollinen hyvitys sopimuksen

Lue lisää

Myyjän askeleet 17 & 18

Myyjän askeleissa olemme kuluneen syksyn aikana jakaneet ajankohtaisia oppimistehtäviä ja opetusvinkkejä myyjänvastuun opettamiseen liittyen ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen. Joulukuussa myyjänpolun loppuvaiheessa suunnataan takaisin myyjänvastuupolun alkuun. Myyjän askelilla myyjän roolissa keskitytään pitämään kiinni hyvistä asiakassuhteista ja keräämään tietoa uutta markkinointikierrosta varten.   Myyjän askel nro 17:  Kuluttajakaupan jälkimarkkinoinnin muodot Yrityksellä on monenlaisia markkinointitapoja, jotka sitouttavat ja

Lue lisää

Myyjän askeleet 15 & 16

Myyjän askeleissa jaamme ajankohtaisia oppimistehtäviä ja opetusvinkkejä myyjänvastuun opettamiseen liittyen ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen. Myyjän askeleet muodostavat kokonaisuuden, joka sisältää myyjänvastuun asiat kuukausittaisine teemoineen ja tehtävineen syyslukukaudelle 2021. Lisäksi tehtävät soveltuvat myös itseopiskeluun. Myyjän rooliin kuuluu asiakassuhteen ylläpitämistä. Tässä polun vaiheessa eli tuotteen tai palvelun käytön aikana tulee ilmi se, miten hyvin polkujen aiemmat vaiheet

Lue lisää

Myyjän askeleet 13 & 14

Myyjän askeleissa jaamme ajankohtaisia oppimistehtäviä ja opetusvinkkejä myyjänvastuun opettamiseen liittyen ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen. Myyjän askeleet muodostavat kokonaisuuden, joka sisältää myyjänvastuun asiat kuukausittaisine teemoineen ja tehtävineen syyslukukaudelle 2021. Lisäksi tehtävät soveltuvat myös itseopiskeluun. Marraskuussa Myyjän askeleissa myyjän rooliin kuuluu asiakassuhteen ylläpitämistä. Tässä polun vaiheessa eli tuotteen tai palvelun käytön aikana tulee ilmi se, miten hyvin

Lue lisää