Koulu, oppimista vai markkinointia varten?

Koulu ei ole markkinointikanava mutta koulussa opitaan markkinoinnin ja yrittämisen pelisäännöistä. Koulutyöhön sisältyy toimintamuotoja, joissa tarjoutuu tilaisuus oppia tuntemaan erilaisia ammatteja ja yhteisöaloja sekä yritystoimintaa. Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot ovat osa tulevaisuuden peruskoulussa opittavaa laaja-alaista osaamista. Oppilaita ohjataan tarkastelemaan kulutustottumuksiaan kestävän tulevaisuuden näkökulmasta, tarkastelemaan mainosviestintää analyyttisesti ja toimimaan kriittisinä ja vastuullisina kuluttajina. Perusopetus on

Lue lisää

Sopiminen pätee myös jakamis- ja kiertotalouteen

Moni opettaja pohtii juuri nyt vuosisuunnittelua tehdessään mitä kaikkea ja miten kuluttajuudesta pitäisi opettaa. Miten ajankohtaisesti järjestää kestävän kulutuksen opetusta niin, että kaikki kestävän kehityksen neljä ulottuvuutta, ekologinen, sosiaalinen, taloudellinen ja kulttuurinen kestävyys tulevat huomioon otetuksi. Odotuksia ja vaateita riittää erityisesti yhteiskuntaopin ja kotitalouden opettajille, koska kuluttaminen käsitteineen ja ilmiöineen muuttuu ja elää koko ajan.

Lue lisää

Verkkokauppa ja tietotekniikka haastavat opetusta

Verkko-ostosten tekeminen yleistyy. Tilastokeskuksen tutkimuksen (2014) mukaan yli puolet 16–24-vuotiaista käytti 100 euroa kolmessa kuukaudessa verkkokauppaostoksiin. Vaikka verkkokaupassa asiointi on parhaimmillaan helppoa ja vaivatonta, vaatii verkossa ostaminen erilaista osaamista kuin perinteisessä kaupassa. Millaista opetusta koulun tulisi antaa ostamisesta, mihin taitoihin tulee tähdätä? Tärkeitä sisältöjä opetuksessa ovat Luotettavan kauppiaan valinta Vertailujen tekeminen Maksaminen Verkkokaupan pelisäännöt Reklamointi Opettajan ja

Lue lisää

Kuluttajataidot harjaantuvat koulun ravintolapäivässä

Opeta toisin. Tämä oli sanoma, kun viime keväänä osallistuin Helsingin yliopiston kotitalousopettajan koulutuksen ainedidaktiseen kehittämisprojektiin. Pohdin sitä, millainen työtapa on innovatiivinen ja uusi sekä ennen kaikkea oppilaille mielekäs? Onneksi en ollut pähkäilyjeni kanssa yksin, sillä toteutimme opetuskokeiluja ryhmissä. Tässä blogikirjoituksessa kuvaan yhden helsinkiläisessä peruskoulussa toteutetun opetuskokeilun, kaikkiin töihin voit tutustua täältä. Ideoinnissa lähdimme liikkeelle uusista

Lue lisää

Talousosaamista tulee korostaa kouluissa

Talouskasvatusta on painotettava kouluissa yhä enemmän. Tästä lähtökohdasta kaikki ovat yhtä mieltä. Toinen juttu onkin sitten se, kuka opettaa ja millä tavalla. Saksassa on käynnistetty keskustelu siitä, pitäisikö ulkopuolisen riippumattoman tahon arvioida rahoituspalveluyritysten jakamaa aineistoa, jota oppitunneilla käytetään. Mainonnan ja oppimateriaalin raja voi olla häilyvä. Opettajat tarvitsevat myös tukea tehtävässään, joten aineiston puolueeton tarkastelu voisi

Lue lisää