Avainsana: Varhaiskasvatus

Kulma vinkkaa – Miten hyödyntää ostopolkua varhaiskasvatuksessa?

Ostopolkumalli on opetustapa, joka antaa lapselle kokonaisvaltaisen kuvan ostamisesta ja kaupanteosta. Ostopolulla ideana varhaiskasvatuksessa on, että arkisia kulutusilmiöitä tarkastellaan lapsen ikäkausi huomioiden leikin ja keskustelun kautta. Koti on monelle lapselle keskeinen kulutusympäristö, mutta myös päiväkoti ja siellä tapahtuvat leikit esimerkiksi kauppa- ja kotileikit tarjoavat monipuolisen oppimisympäristön ujuttaa lapselle kuluttajuuden taitojen harjoittelua.

Havaintoja pienen kuluttajan arjesta

Lapset ovat yhä nuorempina kuluttajia – on jo arkikieleemme juurtunut lausahdus. Tottahan tuo on, mutta kun asiaa havainnoi tarkemmin aukeaa kiehtova kuluttajuuden maailma, mitä vanhempana ei ehkä aina tule huomanneeksi. Varsinkin joulun lähestyessä on mainio tilaisuus kuvitella itsensä päiväkoti-ikäisen lapsen rooliin ja katsoa hänen arkipäiväänsä kuluttajuuden silmälaseilla.

Varhaislapsuuden arjessa syntyvät kuluttajataidot ja tottumukset

Lapsiasiavaltuutetun kertomus eduskunnalle 2018 nostaa esiin tärkeän kysymyksen: Lasten arki köyhyydessä. Tässä arjessa lapset oppivat tietonsa, taitonsa, asenteensa, toimintavalmiutensa sekä hyvinvointiin vaikuttavat tottumuksensa. Mikä on alle kouluikäisen lapsen arkea? Ihmisellä on syvään juurtunut ajatus, että kotiin liittyvät asiat opitaan kotona ja kodin kulttuurin kautta. Tätä täydentää varhaiskasvatus. On vanhempien ja huoltajien velvollisuus ja oikeus kasvattaa

Lue lisää

Media lasten arjen taitojen kehittäjänä

Varhaiskasvatuksen opiskelijat nostavat suunnittelemassaan Facebook-postausten sarjassa nostaa esille lasten mediankäytön. Eritoten pelaamisen, ja sen vaikutuksen lapsen arjentaitojen kehittymiseen. Ryhmä suunnitteli Kuka kasv@taa ketä Facebook-sivuille kolme teemaa, jotka käsittelevät lasten peli-ikärajojen noudattamisen tärkeyttä. Käy sivuilla, osallistu keskusteluun ja välitä viestiä eteenpäin! Teemoina: ikärajat sisällöt leikkien pelihahmot ja leikkimaailmat Lapsen kyky ymmärtää ja tulkita mediasisältöjä on riippuvainen iän

Lue lisää

Lapsi ja logojen maailma

Vierailimme Espoossa Kaarnapurren päiväkodissa haastattelemassa lapsia logojen tuntemuksesta. Haastattelimme viittä eri-ikäistä lasta ja näytimme heille 18 eri logoa: automerkkejä, suomalaisia yrityksiä, ruokapaikkoja sekä kauppoja. Lapsille suunnattu markkinointi on kasvanut ja kasvaa edelleen. Lapset näkevät mainontaa ympärillään joka päivä: televisiossa, kaduilla, lehdissä ja internetissä. Jo pienetkin lapset tunnistavat valtavia määriä brändejä ja logoja. Tästä kiinnostuneina halusimme

Lue lisää