Ostajan askeleet mukaan opetukseen kevätlukukaudella 2022 

Ei kommentteja

Ostajan askeleet -oppimateriaalipaketti on suunniteltu kuluttajansuojan opetukseen erityisesti yleissivistävään koulutukseen. Ostopolku kokoaa vaiheittain kaikki yrityksen ja asiakkaan väliseen kuluttajansuojaan liittyvät velvoitteet tuotteiden ja palveluiden koko elinkaaren ajalta.  

Ostaminen on jaettu viiteen askeleeseen, joissa kaupantekoa käsitellään vaihe kerrallaan. Alla sisältöesimerkkejä eri askeleisiin liittyen: 

  1. Olen kuluttaja: Kuluttaminen, kuluttajan ja kansalaisen käsitteet, tunteet ja käyttäytymisen vinoumat kulutuksen taustalla 
  1. Etsin ja kohtaan mainontaa: Tiedon hankinta, mainonnan tunnistettavuus, vertailusivustot ja omien tietojen hallinta 
  1. Teen kauppoja: Kustannustietoisuus, sopimustyyppien tuntemus, oikeudet ja vastuut sopimuksen teossa, verkossa ostaminen 
  1. Käytän, kulutan ja reagoin: Oikeudet ja vastuut, reklamointi, kulujen seuranta 
  1. Päätän jatkosta: Sopimuksen päättäminen/jatkaminen, kierrätys, jälkimarkkinointi 

Eteneminen askelittain auttaa oppimaan kaupanteon eri vaiheet ja siihen liittyvät kuluttajansuojan näkökulmat. 

Valmiit tehtävät opetukseen 

Ostajan askeleet koostuu 18 käyttövalmiista tehtävästä, jotka opettamalla käyt oppilaiden kanssa läpi luontevasti koko ostopolun – oppilaille syntyy kokonaiskuva ostamisesta ja siihen liittyvistä vaiheista. 

Tehtävät on helppo soveltaa omaan opetukseen. Tehtävien kesto vaihtelee – osa tehtävistä soveltuu käytettäväksi tunnilla osana muuta opetusta ja osa on kestoltaan jopa yhden oppitunnin mittaisia. Valitse sinun opetukseesi sopivimmat ja opeta viikoittain tai käy asiat läpi oman aikataulun mukaan. Kaikki ostajan askeleet tehtävät löydät kootusti täältä.  

Ostajan askeleet opetettuasi voit hyödyntää lopuksi ostajan askeleet -testiä: www.ostajanaskeleet.fi  

Hyvää kevätlukukauden alkua!