Kategoria: Ajankohtaista

Mielen polkujen ja valinta-arkkitehtuurin tunteminen auttaa välttämään sudenkuoppia  

KKV Kampuksella on julkaistu uusi kurssi Valintatilanteet ja -ympäristöt haltuun kuluttajan päätöksenteosta ja valintoihin vaikuttavista seikoista. Kurssilla paneudutaan erityisesti kuluttajan rajoitettuun rationaalisuuteen ja siihen, miten markkinoinnissa hyödynnetään ihmisen inhimillisiä tapoja ja ajattelun vinoumia. Tästä seuraa, että kuluttaja ei aina tee oman taloutensa, hyvinvointinsa tai ympäristön kannalta parasta mahdollista kulutuspäätöstä.

Lapsilisän maksaminen suoraan lapselle vahvistaisi taloustaitoja

Suomen talousosaamisen strategia tavoittelee suomalaisista maailman parhaita talousosaajia vuoteen 2030 mennessä. Talousosaaminen auttaa ylivelkaantuneisuuden ehkäisyssä ja tukee elämänhallintaa. Mutta konkreettisia toimia siitä, miten tähän tavoitteeseen päästään, ei ole esitetty. Talousosaamisen siemenet tulisi kylvää jo lapsuudessa ja nuoruudessa, jotta jokainen omilleen muuttava nuori osaisi parhaalla mahdollisella tavalla huolehtia omasta taloudestaan.

Kuluttajakaupan toimintaympäristö muuttuu – pidetään osaaminen ajan tasalla 

Kuluttajakauppa ja yhteiskunta laajemminkin toimii yhä enenevissä määrin datan, informaation ja niistä muodostetun tiedon ja palvelujen varassa. Kun halutaan toimia eettisesti ja kestävän kulutuksen periaatteiden mukaan, on muuttuvassa toimintaympäristössä yhä tärkeämpää kiinnittää huomio ihmiseen ja ihmisten käyttäytymiseen teknologian sijaan.