Kategoria: Ajankohtaista

Nuoret kuluttajan maailmassa – Mainonta on läsnä kaikkialla

Mediataitoviikolla nuorten mediankäyttö, sosiaalinen media, mainonta ja muut medialukutaidon osa-alueet puhututtavat. Nuorten elämässä media on useilla läsnä päivittäin ja oikein käytettynä teknologia on mahdollistaja, jonka avulla syntyy arjen taitoja, jollaisista aiemmilla vuosikymmenillä syntyneet voivat vain haaveilla. Toisaalta media ja sen tuomat mahdollisuudet haastavat käyttäjäänsä uudenlaisella osaamisella.

Ostopolkumalli ja myyjänvastuupolkumalli kuluttajansuojan havainnollistajina

Sivuiltamme löytyy kaksi kuluttaja-asioiden oppimista jäsentävää mallia: ostopolkumalli ja myyjänvastuupolkumalli. Ostopolkumalli palvelee erityisesti arjenhallintaan ja kuluttamiseen liittyvien taitojen oppimista eli kuluttaja- ja talouskasvatusta. Myyjänvastuupolkumalli sopii erityisesti yrittäjyyskasvatukseen ja kuluttajasuojan sisältävän ammattitaidon oppimiseen. Molemmissa malleissa kaupanteko on jaettu pienempiin oppimisosioihin, joissa kaupantekoa käsitellään askel kerrallaan. Askel kerrallaan eteneminen auttaa oppimaan kaupanteon eri vaiheet ja siihen liittyvät

Lue lisää

#Palveluhävikki – mitä se on ja milloin sitä tulee?

Aloititko joulun aikana palvelun, jota et enää hyödynnä? Tai huomaatko harrastavasi salikortin maksamista salilla käynnin sijaan? Käyttämättömistä palveluista maksaminen ei ole mitenkään harvinaista nykypäivänä, sillä maksullisten palveluiden ostaminen on äärettömän helppoa. On kyse palveluhävikistä, kun kuluttaja maksaa palvelusta käyttömaksua kuukausittain vaikkei käyttäisi sitä aktiivisesti.

Kuluttamisen ja itsehillinnän pohdintaa

Kaikilla meillä lienee koronaan liittyvän elämänmuutoksen, sosiaalisen elämän ja kulutuksen kriisi. Katsomme parhaillaan silmiin totuutta, yhteisön takia meidän on hillittävä omia tarpeitamme. On luovuttava, tehtävä erilaisia uhrauksia, jotta yhteisömme selviää. Aiemmin kulutukseen vaikuttava ahdistus oli ainoastaan ilmastoahdistusta:että maailma ei kestä ylikulutustamme ja elämäntapaamme, ja maapallolla ei voi enää elää tulevaisuudessa.  COVID19 muistuttaa ihmisen kuolevaisuudesta, jonka

Lue lisää

Lasten toiminta kuluttajina ja yrittäjinä sosiaalisessa mediassa

Lasten oikeuksien listaan kuuluu laaja kirjo asioita. Osa puuttuu lasten raakaan hyväksikäyttöön, osa turvaa lasten vaikuttamismahdollisuuksia. EU-maissa useimmat lapset eivät ole alttiina rankimmille oikeuksiensa loukkauksille. Kaupallinen maailma ja sen pelisäännöt ovat sen sijaan olleet EU-maissa keskeisenä huomioon kohteena: miten lapsen yksityisyyttä suojataan, miten lapsi välttyy näkemästä sopimattomia sisältöjä ja miten lasten kognitiivisten taitojen kehittymättömyyttä ei

Lue lisää