Pimeät käytännöt: sallittua ohjailua vai kiellettyä manipulointia?

Ei kommentteja

Olet shoppaillut verkkokaupassa ja päässyt ostoskorissa tilauksen viimeistelyvaiheeseen, jolloin ostostesi loppusummaan onkin yllättäen lisätty erillinen palvelumaksu. Yrität irtisanoa suoratoistopalvelun tilauksen yrityksen verkkosivuilla, mutta sivujen tarkasta selaamisesta huolimatta et onnistu löytämään kohtaa, jossa irtisanomisen voisi tehdä. Ostat kiireessä aikapaineen alla tuotteen, koska sait verkkokaupassa ilmoituksen ”Kiirehdi! Enää yksi jäljellä!”. Kuulostaako tutulta?  

Kuluttajat ovat niin tottuneita verkkosivuilla ja sovelluksissa käytettyihin erilaisiin kikkoihin, joilla yritetään vaikuttaa heidän valintoihinsa, että pitävät niitä usein ikään kuin välttämättömänä pahana. Käyttöliittymien suunnittelussa tällaisten käyttäjää ohjailevien suunnitteluratkaisuiden käyttö tuntuu olevan lähes vakiintunut tapa, yrityksen toimialasta tai kohderyhmästä riippumatta. Moni ei tiedäkään, että yleisyydestään huolimatta tällaisten suunnitteluratkaisuiden, ns. pimeiden käytäntöjen, käyttö voi olla lainvastaista. 

Pimeät käytännöt kannattaa tuntea 

Pimeä käytäntö (dark pattern) on mikä tahansa sellainen nettisivun, ohjelmiston, mobiilisovelluksen tai muun käyttöliittymän suunnittelussa toteutettu keino, jolla saadaan käyttäjä tekemään jotain sellaista, jota hänen ei ollut alun perin tarkoitus tehdä. Kyse on siis käyttäjää manipuloivasta tai harhaan johtavasta suunnitteluratkaisusta, jolla vaikutetaan tämän tekemiin valintoihin esimerkiksi verkkosivulla. 

Pimeillä käytännöillä pyritään vaikuttamaan kuluttajien valintoihin käyttämällä hyväksi ihmisen tiedonkäsittelyn vinoumia ja päätöksenteon inhimillisiä haavoittuvuuksia. Niillä pyritään ohjaamaan kuluttajia yrityksen kannalta edullisiin ja kuluttajien itsensä kannalta usein epäedullisiin päätöksiin. 

Pimeitä käytäntöjä ei ole määritelty laissa, vaan nimitys on peräisin aihetta koskevasta tutkimuksesta. Kuluttajaa manipuloivia menettelyjä on ollut olemassa kaupankäynnissä aina, mutta tekniikan kehittyessä ne ovat nousseet yhä näkyvämmiksi ja saaneet uusia muotoja. Pimeitä käytäntöjä onkin olemassa monenlaisia. 

Se, ovatko pimeät käytännöt kuluttajansuojalainsäädännön näkökulmasta sallittuja vai eivät, vaihtelee. Jotkin pimeät käytännöt ovat aina selvästi lainvastaisia. Joidenkin pimeiden käytäntöjen laillisuuden arviointi edellyttää puolestaan tapauskohtaista kokonaisharkintaa. 

Arjen esimerkkejä pimeistä käytänteistä 

Alle on listattu muutama tyypillisimpiä pimeitä käytäntöjä, joiden käytön pitäisi soittaa hälytyskelloja. Lisää esimerkkejä löydät KKV Kampuksen uudelta kurssilta: Pimeät käytännöt tutuksi. Opetuksessa tulisikin korostaa, että listattujen menettelyjen lisäksi minkälainen tahansa suunnitteluratkaisu voi olla pimeä käytäntö, jos sillä saadaan kuluttaja tekemään jotain, mitä hän ei olisi muuten tehnyt. 

  1. Huomion kiinnittäminen toisaalle. Tällä pimeällä keinolla pyritään visuaalisin elementein kuten kuvilla, väreillä tai fonttikoolla siihen, että jotkin tiedot korostuisivat ja kiinnittäisivät kuluttajan huomion, kun taas toiset (yleensä kuluttajan kannalta tärkeämmät tiedot) jäisivät huomaamatta. Esimerkiksi ilmaista kokeilujaksoa koskevat tiedot voidaan esittää mainoksessa suurella ja taustasta helposti erottuvalla tekstillä samalla, kun kokeilujakson jälkeiset hintatiedot ja ehdot esitetään pikkuprintillä taustasta hankalasti erottuen. Kyse voi olla kuluttajansuojalaissa kielletystä sopimattomasta menettelystä. 
  1. Kiireen tai rajallisen saatavuuden käyttö paineen luomiseksi. Tällä pimeällä keinolla pyritään luomaan kuluttajalle kiireen tai paineen tunnetta siitä, että hänen on toimittava heti voidakseen hyödyntää jonkin hyvän tilaisuuden. Esimerkkeinä tästä toimivat erilaiset tarjouslaskurit ja ajastimet, kehotukset nopeaan toimintaan sekä väitteet tuotteen rajallisesta saatavuudesta, kuten ”vain 1 jäljellä” tai ”hupenee kovaa vauhtia!”.  

Jos yritys käyttää edellä listattuja tai muita pimeitä käytäntöjä verkkosivuillaan, sovelluksissaan tai muissa käyttöliittymissään, on olemassa todellinen riski siitä, että kuluttajaa ohjaillaan lainvastaisesti. Pimeät käytännöt vaikuttavat tutkitusti kuluttajien valintoihin ja voivat aiheuttaa haitallisia seurauksia kuten taloudellisia menetyksiä ja velkaantumista. Jokaisen onkin hyvä pitää tuntosarvensa herkkinä ostopäätöksiä tehdessään ja muutenkin kaupallisessa ympäristössä toimiessaan: pyritäänkö minuun vaikuttamaan ja ymmärränkö, mitä teen? Pimeisiin käytäntöihin tutustumalla voi oppia huomaamaan niitä helpommin ja näin paremmin varmistaa, että tehdyt valinnat vastaavat todellista tahtoa. 

Tutustu aiheeseen KKV Kampuksen kurssilla “Pimeät käytännöt tutuksi”! 

Kirjoittaja, 

Mira Mutru, erityisasiantuntija, KKV