Yhdessä tehden vai yhteiskehittäen? 

Asiakaslähtöinen, käyttäjälähtöinen ja yhdessä tehden ovat teemoja, jotka tuntuvat vilahtelevan kehittämiseen liittyvissä kirjoituksissa ja artikkeleissa. Nämä teemat kuvastavat tätä aikaa, mutta niiden toteutuminen käytännössä vaatii aitoa tahtoa ja halua tehdä yhdessä.  Yhdessä tekemisen rinnalle on viimeisten vuosien aikana kirinyt yhteiskehittäminen. Sen suosiota menetelmänä on varmasti kirittänyt muotoilun eri menetelmät, joista tunnetuin lienee paljon käytetty palvelumuotoilu.

Lue lisää

Uudet selkokieliset videot avuksi vuokrasopimuksen ehtojen ymmärtämiseen

Kansainvälistyvässä maailmassa törmää yhä useammin siihen, että vuokralaisen äidinkieli on jokin muu kuin suomen kieli ja vuokralaiselle maamme kulttuurikin voi olla uusi. Vuokrasopimusta tehtäessä on aina syytä varmistua siitä, että molemmat osapuolet ymmärtävät vuokrasopimuksen sisällön. Tämä on entistä tärkeämpää varmistaa silloin, kun suomen kieli ja kulttuuri on toiselle vieras.